Wednesday, September 20, 2006

A’ bheil sibh eòlach oirre?Seo dhuibh Annag, a bha na cat-fuadain ach a-nise a tha fuireach còmhla rium agus Ruairidh (cat eile – ochd bliadhna dh’aois agus chan eil e cho toilichte an-dràsda, feumaidh mi ràdh).

Bha Annag a’ fuireach a measg na craobhan agus preasan mu thimcheall an taigh agam — chan eil fhios agam dè cho fada — agus bha i glè-thoilichte dachaigh ùr fhaighinn.

Tha i cho gaolach tha e duilich ri creidsinn gun do chuir cuideigin cùl rithe — ’s dòcha gun deach i air chall. Ach cha robh “tags” neo microchip neo rud sam bith eile aice.

Thug mi Annag dhan “bheat” Diluain agus gu fortanach cha robh rud sam bith ceàrr oirre – ged nach deach a spothadh fhathast. Tha i mu bhliadhna dh’aois.

2 comments:

ceann-feachd said...

Tha i eireachdail! 'S e fear aig a bheil mòran gaoil air cait a tha annam. O chionn fhada, bha cat coltach rithe agam.

Liam said...

Mòran taing! Tha mi gu math deidheil air cait agus ainmhidhean agus beathaichean eile cuideachd. Tha mi toilichte ri ràdh gu bheil i slàn agus a’ còrdadh ris a’ chat eile agam – Ruairidh. Chan eil iad a’ sabaid ach beagan – agus tha Ruairidh fada nas motha na Annag! Cat ruadh reamhar!